פרסומים

(רשימה חלקית של סיפורים שזמינים במרשתת)

"היסטוריה של הבכי: קווים ראשונים", גרנטה המהדורה המקוונת, 12 באפריל 2019.

סיפור קצר, ספוליה, מגזין נשים ואמנות בשימוש משני, גליון 19 – שינוי, נובמבר 2017.

"פרח בשר", ספוליה, מגזין נשים ואמנות בשימוש משני, גליון 6 – גאווה, יוני 2016.

"בסלוניקי", טקסט מתוך יצירה בכתובים, גליון "שיטוט" גרנטה ישראל, 2015.

"מרכבה מתוקה", מבין חמשת הסיפורים שעלו לגמר בתחרות של מכללת ספיר ליצירה צעירה, 2013.